Missie en profiel museum

Missie

Het Rockoxhuis is een kunsthistorisch museum, een bijdrage van KBC aan het behoud van het cultureel erfgoed en een getuige van één van de belangrijkste periodes uit de geschiedenis van Antwerpen, die zich situeert tussen de Val van Antwerpen (1585), met het sluiten van de Schelde voor gevolg, en de Vrede van Munster (1648), die de definitieve scheiding tussen Noord en Zuid bezegelde.

Het Rockoxhuis herinnert als historische woning aan Nicolaas Rockox (1560-1640), één van de sleutelfiguren op politiek, sociaal en cultureel vlak gedurende de eerste helft van de 17de eeuw. De inrichting van het huis refereert aan Rockox’ interesse in de Romeinse geschiedenis, in archeologie, maar ook aan het humanisme en zijn mecenaat. Meerdere kunstenaars hebben zijn gunst genoten en zijn vandaag nog steeds referentiepunten van de bloeiende baroktijd die de stad gekend heeft. Het museum ontsluit zijn collectie en zijn tuin optimaal voor een breed, divers, lokaal, regionaal en internationaal publiek.

Visie

Het Rockoxhuis is op 1 december 1970 aangekocht door de Kredietbank (vandaag KBC Bank NV). Onder auspiciën van de bank werd gelijktijdig de vzw ‘Stichting Nicolaas Rockox’ opgericht. In het kader van de hernieuwing van de vzw-wetgeving zijn de statuten aangepast en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 31 maart 2004 en is de naam “Stichting Nicolaas Rockox” gewijzigd in “vzw Museum Nicolaas Rockox”. Onder artikel 1 van de statutenwijziging is de visie van de vzw om het Rockoxhuis als een museum te beheren afgestemd op de voorwaarden van ICOM (International Council of Museums):

“De vereniging stelt zich tot doel om – los van enig winstbejag en als permanente instelling die ten dienste staat van de gemeenschap en haar ontwikkeling – het beheer van het museum Rockoxhuis waar te nemen. De vereniging evoceert met het Rockoxhuis de eminente figuur van Nicolaas Rockox als burgemeester, mecenas en kunstverzamelaar. Als historische woning is het Rockoxhuis tevens de materiële getuigenis van het grootse verleden en van de actuele uitstraling van Vlaanderen. De vereniging stelt het Rockoxhuis open voor het publiek, verwerft, conserveert en onderzoekt wetenschappelijke materiële getuigenissen van Nicolaas Rockox en zijn omgeving en presenteert en informeert hierover voor doeleinden van studie, educatie en genoegen”.

Doelstelling

De doelstelling van het museum is de bezoeker kennis te laten maken met de rijke cultuur van Vlaanderen (in casu Antwerpen) in de 17de eeuw aan de hand van de evocatie van een 17de-eeuwse patriciërswoning en het museum optimaal te ontsluiten. Dat gebeurt door middel van een goed onderbouwde educatieve werking. Wij trachten met de ontsluiting van dit museum een steentje bij te dragen tot de profilering van de stad Antwerpen als één van de voornaamste baroksteden in West-Europa. Voorts pogen wij geïnteresseerden op een aangename manier te boeien voor een van de meest beroerde tijden uit de geschiedenis van Antwerpen. Sinds 1997 worden er ook periodiek tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd die aansluiten bij de inhoud van het museum of bij de figuur van Nicolaas Rockox en waar mogelijk wordt ook ingespeeld op jaar- op periodieke thema die regionaal of nationaal gepromoot worden. Het museum draagt op die manier actief bij tot de ontwikkeling en de aantrekking van de stad, de regio, Vlaanderen en België.

Snijders&Rockoxhuis respecteert de privacy van uw gegevens
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en u relevante advertenties te laten zien die op uw interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen