Snijders&Rockoxhuis - Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

Het Snijders&Rockoxhuis waar twee Antwerpse sleutelfiguren in de eerste helft van de 17de eeuw hebben gewoond, fungeert als één museum, een inspirerende en verrijkende ontmoetingsplaats om kunst en geschiedenis in de barokstad Antwerpen op een innoverende manier te beleven.

Visie

Het Snijders&Rockoxhuis, de historische woningen en de aanwezige kunstcollectie , vormt een uitgangspunt om in dialoog te gaan met de erfgoedgemeenschap in Antwerpen gedurende de tweede helft van de 16de eeuw en de eerste helft van de 17de eeuw. Meerdere Antwerpse musea vertegenwoordigen een sleutelfiguur uit deze periode. Voor het Snijders&Rockoxhuis zijn dat burgemeester Nicolaas Rockox en schilder Frans Snijders. Rockox staat vanuit zijn sociaal en politiek engagement symbool voor leiderschap, imago, netwerk en ondernemen. Ook zijn cultureel engagement is opvallend. Frans Snijders was een beoefenaar van een ambacht en verbeeldt creativiteit, kwaliteit en samenwerking. Vanuit dit verleden slaan we een brug naar vandaag en morgen, blijven we innoverend en vertellen we de beklijvende geschiedenis aan de hand van materiële en immateriële getuigenissen op een hedendaagse manier voor een breed publiek.