Snijders&Rockoxhuis - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het gebruik van de website www.snijdersrockoxhuis.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
Deze website wordt beheerd door museum Snijders&Rockoxhuis.

Doel van de website

De website www.snijdersrockoxhuis.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking van het museum Snijders&Rockoxhuis.
Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie van het museum. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Gebruik van de website

Het Snijders&Rockoxhuis besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Snijders&Rockoxhuis niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Snijders&Rockoxhuis de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het Snijders&Rockoxhuis spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen maar kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen.
Het Snijders&Rockoxhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van andere musea en/of externe mediapartners en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Snijders&Rockoxhuis beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.