Snijders&Rockoxhuis - Jan Sanders van Hemessen, 1500-1563 - De Heilige Hiëronymus als monnik, gesigneerd links onder

Collectie schilderijen

Jan Sanders van Hemessen, 1500-1563

De Heilige Hiëronymus als monnik, gesigneerd links onder

olieverf op paneel
Snijders&Rockoxhuis inv. 77.3

De Heilige Hieronymus uit het Rockoxhuis is het enige werk uit de oorspronkelijke collectie van Rockox dat we in onze huidige verzameling hebben. Hiëronymus was een van de vier Latijnse kerkvaders.

Op dit paneel is hij afgebeeld als de geleerde die in zijn studeervertrek aan het werk is. Hiëronymus trok naar Bethlehem, waar hij het Oude Testament uit het Hebreeuws naar het Latijn vertaalde en de Latijnse vertaling van het nieuwe testament herzag. Hiëronymus werd gekozen als patroon van het humanisme, omdat hij als symbool van de contemplatie werd beschouwd. Door het venster zien we Bethlehem, maar die stad in het Oosten is afgebeeld met een vroeggotische Vlaamse architectuur. Twee kamelen op de voorgrond vormen het enige exotische element in dit tafereel.