Snijders&Rockoxhuis - Antoon Van Dyck, 1599-1641 - Twee studies van een manskop

Collectie schilderijen

Antoon Van Dyck, 1599-1641

Twee studies van een manskop

Olieverf op doek, gemaroufleerd op paneel
Snijders&Rockoxhuis inv. 77.111

Van Dyck was een belangrijke portretschilder gedurende het tweede kwart van de zeventiende eeuw. Hij bezat het talent om erg raak de karakters van de geportretteerden te vatten. Door zijn verblijf in Engeland heeft hij een sterke invloed uitgeoefend op het portret in de Engelse schilderkunst van de zeventiende tot de negentiende eeuw.
Van Dyck maakte deze olieverfschets tijdens zijn eerste Antwerpse periode, vermoedelijk rond 1618. Het is de studie van een mannenhoofd dat model stond voor verschillende voorstellingen van de heilige Hiëronymus.