Collectie schilderijen

Hans III Jordaens, 1595-1643

David ontmoet Abigail

Olieverf op doek
Snijders&Rockoxhuis inv. 77.169

Het berglandschap refereert aan de landschappen van

Joos de Momper II. Het verhaal van David en Abigaïl is gebaseerd

op het Boek Samuel (Sam. 25, 1–15). Na de dood

van Samuel trok David naar de woestijn Maon waar de erg

rijke Nabal leefde met zijn vrouw Abigaïl. Maar Nabal was

nors en kwaadaardig. David zond tien jonge mannen naar

hem om hem te groeten, vrede te wensen en een goed

onthaal te vragen. Nabal wees hen brutaal af, waarop David

geërgerd met ongeveer 400 soldaten tegen Nabal op

strafexpeditie trok. Toen Abigaïl dat vernam, trok ze, zonder

dat haar man Nabal het wist, met haar dienaren beladen

met broden, vlees en vijgen David tegemoet. Ze boog zich

voor David neer, bood hem haar geschenken aan en

wist met grote welsprekendheid David ertoe te bewegen

af te zien van zijn wraakneming. Nabal was intussen aan

het feesten en stomdronken. Toen hij nuchter werd, vertelde

Abigaïl haar man wat ze gedaan had. Van ontzetting

bezweek Nabal aan een hartaanval. David nam toen Abigaïl

tot vrouw, die er graag mee instemde.