Collectie huisraad

Vlaamse wijnkoeler 17de eeuw

Geelkoper
Inv.77.177 c